USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV

SADJA IN ZELENJAVE

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sadja in zelenjave.

POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in

zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega

delovanja skupine proizvajalcev.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

 

CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…