Skip to content

USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV

SADJA IN ZELENJAVE

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 9.1

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sadja in zelenjave.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020

POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in

zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega

delovanja skupine proizvajalcev.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

 

CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in skladiščenje sadja in zelenjave«

(Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva)

POVZETEK

Skupina Posavje d.o.o.  je na predmetnem javnem razpisu kandidirala z naložbo novogradnjo objekta za predelavo in skladiščenje sadnja in zelenjave.

GLAVNE DEJAVNOSTI

 1. Novogradnja objekta- skladišča.
 2. Nakup hladilnih naprav in ostale opreme skladišča.
 3. Nakup viličarjev.

CILJI SPLOŠNI

 1. Skupni nastop na trgu.
 2. Zagotavljanje količin in kakovosti zelenjave in sadja na trgu.
 3. Optimalizacija proizvodnih stroškov.
 4. Dvigovanje standardov proizvodnje in skladiščenja ter pakiranja.
 5. Odgovorno ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki.
 6. Izkoriščanje OVE.
 7. Skupna promocija in trženje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. Dvig kakovosti in količin pridelave in skladiščenja.
 2. Dvig prodajnih cen.
 3. Znižanje stroškov.
 4. Stabilizacija dohodkov članov skupine.
 5. Prilaganje na okoljske in podnebne spremembe.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/